Wychodząc na przeciw oczekiwaniom - wprowadziliśmy udogodnienie dla wszystkich naszych zarejestrowanych Klientów posiadających konto w sklepie elefuntea.pl

Tylko u nas 60 dni na odstąpienie od umowy zakupu.

Koszty zwrotu ponosi jeszcze na dzień dzisiejszy Kupujący ale pracujemy nad tym aby to zmienić.

WYCIĄG Z REGULAMINU

[standardowe ustalenia dot. odstąpienia, zwrotów, reklamacji i gwarancji]

Gwarancja zwrotu [wycinek regulaminu pkt. VI. Reklamacje i zwroty]

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a BBTB w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od elefuntea.pl potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, połamane itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
3. BBTB gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni od, od daty doręczenia zakupionego towaru bez podania przyczyny.
4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
5. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt jest niezniszczony, nie był używany. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Do zwracanych produktów należy dołączyć otrzymany dowód zakupu [paragon lub faktura VAT].
7.  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę zakupu oraz kosztów dostawy w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: elefuntea - zabawki niebanalne BBTB Group ul. Mostowa 7, 05-500 Siedliska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Odstąpienie od umowy”. W przypadku oświadczenia odstąpienia od umowy przesyłanego drogą mailową, należy w/w oświadczenie przesłać z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta podczas dokonywania zgłoszenia zakupu.
9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.
11. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Reklamacja”.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu)  dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt sklepu.
13. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 (dwóch) lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Dane adresowe do odsyłania zwrotów i reklamacji

elefuntea.pl - zabawki niebanalne

Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

16. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w formule przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
17. W punkcie nie przyjmowane są przesyłki za zliczeniem.


Gwarancja zwrotu - elefuntea.pl js_def

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom - wprowadziliśmy udogodnienie dla wszystkich naszych zarejestrowanych Klientów posiadających konto w sklepie elefuntea.pl

Tylko u nas 60 dni na odstąpienie od umowy zakupu.

Koszty zwrotu ponosi jeszcze na dzień dzisiejszy Kupujący ale pracujemy nad tym aby to zmienić.

WYCIĄG Z REGULAMINU

[standardowe ustalenia dot. odstąpienia, zwrotów, reklamacji i gwarancji]

Gwarancja zwrotu [wycinek regulaminu pkt. VI. Reklamacje i zwroty]

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a BBTB w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od elefuntea.pl potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, połamane itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
3. BBTB gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni od, od daty doręczenia zakupionego towaru bez podania przyczyny.
4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
5. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt jest niezniszczony, nie był używany. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Do zwracanych produktów należy dołączyć otrzymany dowód zakupu [paragon lub faktura VAT].
7.  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę zakupu oraz kosztów dostawy w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: elefuntea - zabawki niebanalne BBTB Group ul. Mostowa 7, 05-500 Siedliska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Odstąpienie od umowy”. W przypadku oświadczenia odstąpienia od umowy przesyłanego drogą mailową, należy w/w oświadczenie przesłać z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta podczas dokonywania zgłoszenia zakupu.
9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.
11. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Reklamacja”.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu)  dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt sklepu.
13. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 (dwóch) lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Dane adresowe do odsyłania zwrotów i reklamacji

elefuntea.pl - zabawki niebanalne

Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

16. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w formule przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
17. W punkcie nie przyjmowane są przesyłki za zliczeniem.