Regulamin


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
II. Zmiany w zamówieniach
III. Ceny towarów i dostaw
IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności i nadpłaty
VI. Reklamacje i zwroty
VII. Dane osobowe
VIII. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy elefuntea.pl działający pod adresem elefuntea.pl prowadzony jest przez BBTB Bzdyl Rafał, z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowa 28/40 o numerze NIP 948-141-61-72, i numerze REGON 672900915.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje na temat towarów oraz cen brutto sklep zamieszcza na stronie www.elefuntea.pl.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.elefuntea.pl oraz poprzez stronę serwisu aukcyjnego allegro.pl, w którym BBTB prowadzi sprzedaż pod nickiem elefuntea.
4. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych towarów,
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
– oznaczenia adresu na jaki ma być wystawiona faktura (w przypadku wyboru faktury),
– wyboru sposobu regulacji płatności.
5. Zamówienia są przyjmowane również:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@elefuntea.pl
6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży elefuntea.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. Klient otrzymuje w e-mailu, o którym mowa w pkt. 7, prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia;
7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
7.3. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, wtym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@elefuntea.pl w tytule „Zmiana zamówienia nr ……..
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III. Ceny towarów i dostaw

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla sklepu w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Koszt dostawy 1 (jednej) szt. towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi brutto 4,2 zł i dotyczy listu poleconego ekonomicznego chyba, że w opisie produktu podana jest inna kwota [np. wyższa ze względu na przekroczenie minimalnych wymiarów i/lub wagi dot. listu poleconego ekonomicznego wg aktualnego cennika Poczty Polskiej].
6. Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji Warunki dostawy.
7. Bezpłatna dostawa dla Klientów naszego sklepu - szczegóły.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupowym.
4. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:
4.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy, od 1 dzień roboczy
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
4.2. Sposób i czas dostawy na terenie Unii Europejskiej:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy od 2-14 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

V. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej lub doręczyciela Sklepu [w przypadku tej formy płatności koszt dostawy przesyłki kurierskiej do 30 kg wynosi 20 zł brutto];
– przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem wskazanych systemów płatności elektronicznych on-line bez względu na formę dostawy/odbioru;
– przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto PL: PKO BP S.A. 20 1440 1387 0000 0000 0865 8781 bez względu na formę dostawy/odbioru.
2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane
– przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy;
– przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto EURO:  PL 82 1440 1101 0000 0000 1722 4395  bez względu na formę dostawy.
3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a BBTB w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od elefuntea.pl potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, połamane itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
3. BBTB gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni od, od daty doręczenia zakupionego towaru bez podania przyczyny.
4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
5. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt jest niezniszczony, nie był używany. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Do zwracanych produktów należy dołączyć otrzymany dowód zakupu [paragon lub faktura VAT].
7.  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę zakupu oraz kosztów dostawy w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: elefuntea.pl, BBTB Group, ul. Mostowa 7, 05-500 Siedliska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Odstąpienie od umowy”. W przypadku oświadczenia odstąpienia od umowy przesyłanego drogą mailową, należy w/w oświadczenie przesłać z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta podczas dokonywania zgłoszenia zakupu.
9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.
11. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Reklamacja”.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu)  dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Klienta.
13. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 (dwóch) lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Dane adresowe do odsyłania zwrotów i reklamacji:

elefuntea.pl - zabawki niebanalne

Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

16. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w formule przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
17. W punkcie nie przyjmowane są przesyłki za zliczeniem.

VII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie elefuntea.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elefuntea.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – BBTB Bzdyl Rafał  z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowa 28/40. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
– w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
– jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez sklep elefuntea.pl należący do BBTB.
4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.elefuntea.pl w sekcji Twoje Konto.
Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej  zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa  sprzedaży zawierana jest między Klientem a BBTB Bzdyl Rafał właścicielem sklepu www.elefuntea.pl.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią ofertę sklepu podaną w cenach brutto.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd miasta stołecznego Warszawy..
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2015 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Słownik:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.elefuntea.pl, sprzedający wybrane produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
Klient – osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym elefuntea.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub inne), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 


Regulamin - elefuntea.pl js_def

Regulamin


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
II. Zmiany w zamówieniach
III. Ceny towarów i dostaw
IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności i nadpłaty
VI. Reklamacje i zwroty
VII. Dane osobowe
VIII. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy elefuntea.pl działający pod adresem elefuntea.pl prowadzony jest przez BBTB Bzdyl Rafał, z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowa 28/40 o numerze NIP 948-141-61-72, i numerze REGON 672900915.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje na temat towarów oraz cen brutto sklep zamieszcza na stronie www.elefuntea.pl.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.elefuntea.pl oraz poprzez stronę serwisu aukcyjnego allegro.pl, w którym BBTB prowadzi sprzedaż pod nickiem elefuntea.
4. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych towarów,
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
– oznaczenia adresu na jaki ma być wystawiona faktura (w przypadku wyboru faktury),
– wyboru sposobu regulacji płatności.
5. Zamówienia są przyjmowane również:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@elefuntea.pl
6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży elefuntea.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. Klient otrzymuje w e-mailu, o którym mowa w pkt. 7, prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia;
7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
7.3. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, wtym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@elefuntea.pl w tytule „Zmiana zamówienia nr ……..
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III. Ceny towarów i dostaw

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla sklepu w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Koszt dostawy 1 (jednej) szt. towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi brutto 4,2 zł i dotyczy listu poleconego ekonomicznego chyba, że w opisie produktu podana jest inna kwota [np. wyższa ze względu na przekroczenie minimalnych wymiarów i/lub wagi dot. listu poleconego ekonomicznego wg aktualnego cennika Poczty Polskiej].
6. Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji Warunki dostawy.
7. Bezpłatna dostawa dla Klientów naszego sklepu - szczegóły.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupowym.
4. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:
4.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy, od 1 dzień roboczy
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
4.2. Sposób i czas dostawy na terenie Unii Europejskiej:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy od 2-14 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

V. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej lub doręczyciela Sklepu [w przypadku tej formy płatności koszt dostawy przesyłki kurierskiej do 30 kg wynosi 20 zł brutto];
– przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem wskazanych systemów płatności elektronicznych on-line bez względu na formę dostawy/odbioru;
– przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto PL: PKO BP S.A. 20 1440 1387 0000 0000 0865 8781 bez względu na formę dostawy/odbioru.
2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane
– przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy;
– przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto EURO:  PL 82 1440 1101 0000 0000 1722 4395  bez względu na formę dostawy.
3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a BBTB w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od elefuntea.pl potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, połamane itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
3. BBTB gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni od, od daty doręczenia zakupionego towaru bez podania przyczyny.
4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
5. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że produkt jest niezniszczony, nie był używany. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Do zwracanych produktów należy dołączyć otrzymany dowód zakupu [paragon lub faktura VAT].
7.  W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę zakupu oraz kosztów dostawy w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: elefuntea.pl, BBTB Group, ul. Mostowa 7, 05-500 Siedliska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Odstąpienie od umowy”. W przypadku oświadczenia odstąpienia od umowy przesyłanego drogą mailową, należy w/w oświadczenie przesłać z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta podczas dokonywania zgłoszenia zakupu.
9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.
11. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: kontakt@elefuntea.pl z tytułem „Reklamacja”.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu)  dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Klienta.
13. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 (dwóch) lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Dane adresowe do odsyłania zwrotów i reklamacji:

elefuntea.pl - zabawki niebanalne

Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

16. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w formule przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
17. W punkcie nie przyjmowane są przesyłki za zliczeniem.

VII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie elefuntea.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elefuntea.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – BBTB Bzdyl Rafał  z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowa 28/40. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
– w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
– jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez sklep elefuntea.pl należący do BBTB.
4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.elefuntea.pl w sekcji Twoje Konto.
Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej  zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa  sprzedaży zawierana jest między Klientem a BBTB Bzdyl Rafał właścicielem sklepu www.elefuntea.pl.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią ofertę sklepu podaną w cenach brutto.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd miasta stołecznego Warszawy..
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2015 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Słownik:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.elefuntea.pl, sprzedający wybrane produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru;
Klient – osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;
Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym elefuntea.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub inne), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.