Ząbkowanie 

Ząbkowanie czyli wszystko pomocne przy ząbkowaniu.